KAKI AJAIB 2

Dahulu manusia tidak atau jarang berfikir akan kaki palsu, mereka hanya berfikir bahwa manusia yang lahir dengan atau sempurna ( terutama tanpa kaki ), maka mereka akan berfikir hanya menggunakan tongkat sebagai lat penyanggah.  Hingga seiring perkembangan zaman, maka manusia di pacu untuk berkreasi untuk membuat sebuah alat bantu sebagai alat penunjang berjalan apabila seseorang kehilangan kaki, baik berupa kaki palsu atau alat lainnya.

Hingga pada akhirnya manusia dapat membuat kaki palsu yang memang mirip atau berfungsi hampir sama dengan bentuk kaki aslinya dan memang di ciptakan hamper mirip. Kaki palsu tidak hanya berfungsi sebagai penopang  seseorang untuk berdiri akan tetapi kaki palsu mampu di jadikan sebagai tumpuhan hidupmseseorang yang memang dilahirkan tanpa kesempurnaan.

Memang kaki palsu merupakan sesuatu yang tidak membahagikan bagi seseorang , akan tetapi akan menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi sebagian orang yange  memang mebutuhkan alat tersebut, dan ini merupan sesuatu hal yang patut di sebut sebagi “kaki ajaib” bagi mereka yang memang merasa membuhkannya, dan inilah yang memang di sebut sebagai kuasa sang pencipta karena mampu menciptakan alat bantu sebagai penutup kekurangan mereka yang lahir tanpa sempurna atau memang yang hilang anggota tubuhnya akibat kecelakaan, sakit dan lain sebagainya.

Kaki palsu yang di ciptakan tidak hanya mampu sebagai alat gerak atau berjalan sebagai mana mestinya, akan tetapi mampu menafkakan atau mencari nafkah dan menyambung hidup satu keluarga khusnya.

Advertisements